Vi benytter vigtig viden om krystal i vores finansøkonomistudier

Måske studser du lidt over dette match, for kan det nu virkelig passe, at forskellige sten i krystal kan sige det noget relevant om bevægelser på f.eks. finansmarkeder? Eller kan det virkelig passe, at krystal anvendes i virksomheders budgetplanlægning? Som finansøkonomistuderende må du simpelthen tro os på vores ord, når vi berigtiger dette forhold, for det er faktisk sandt. Vi har nemlig studeret dette fænomen lidt nærmere i den seneste tid, og her er, hvad vi fandt ud af. 

At benytte viden om krystal til at forudsige udviklinger eller forandringer i finansverdenen er ikke ny viden, men det var det nu for os, indtil vi kom på bedre tanker. Vi sad begge i selvisolation, pga. covid-19-virus, og i forbindelse med vores årsopgave havde vi brug for lidt ekstra baggrundviden til at bakke vores teser op. Da vi kun kunne kommunikere via internettet, grundet det landsdækkende ”HOLD AFSTAND!”-cirkulære, måtte vi i gang med den lidt større researchøvelse for at finde frem til den helt eksakte viden på området.

Glasklar krystal fra noellcrystals skærer helt ind til det finansielle ben

Nyttig viden fandt vi til overflod via internettet på noellcrystals.com, som tilmed gav os nogle ekstra pointer at skyde med til den forestående mundtlige eksamen. Vi skal selvfølgelig huske at sige, inden vi forfalder til de helt uvederhæftige og pseudo-videnskabelige påstande, at hverken finansmarkeder eller krystal er videnskaber per se.

Men finansmarkeder er dog et yderst anvendeligt område at kaste sig over, når man skal afgrænse det genstandsfelt, som man ønsker at teste sine videnskabelige teser inden for. Og der kan krystal så absolut anvise de allerfineste snit, som man nu engang må anvende for at afgrænse det område, som man ønsker belyst. Som videnskabelig undersøger bør man til hver en tid (er)kende sine begrænsninger og agere derefter. Kun på den måde kan man begive sig ud i den øvelse det er at bedrive evidensbaseret videnskab, som det sig hør og bør.

Men genstandsfelter er ikke de eneste elementer i videnskabelige undersøgelser. Metode er en essentiel del af en videnskabelig undersøgelse, for man kan jo ikke undersøge finansmarkeder uden at vide, hvordan man skal gribe sagen an på. Her kommer krystal ind i billedet, for vi skal have den helt rigtige vinkel på denne sag. Det bidrager krystal med at levere grundet sine skarpe kanter, som kan skære ganske minutiøst og helt ind til det finansøkonomiske ben, så vi kun får det allerbedste materiale at arbejde med.

Krystal leverer transparent viden om finansøkonomiske bevægelser

Vores researchforløb har vist os, at selv om man er i selvisolation, så er det selvfølgelig muligt at finde selv helt uvurderlig viden på internettet, blot man gør sig lidt umage og lægger sig i selen. Vi er dog noellcrystals.com yderst taknemmelige, for uden dem og deres viden om krystal havde vi ikke kunnet levere de allersidste spidsfindige pointer, der bakker vores videnskabelige tese om finansmarkeder op.

Faktisk burde vi sende dem en kage efter fuldendt eksamen – det gør vi nok også. Vi afventer blot karakterens højdespring, så vi sikrer os, at kagens størrelse bliver det tilsvarende. Som sagt, man bør altid gøre sig umage.


Visit Us On PinterestVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Facebook